10 thoughts on “जनधन खातेदारांना साठी आनंदाची बातमी जमा होणार 1500 रुपये

    1. कसलं पैसे जमा होतात तोंड पाहून पैसे देतात खरंच ज्याला गरज आहे त्याला नाही

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp_footer(); ?>