नुकसान भरपाई यादी

नुकसान भरपाई यादी पाहणे साठी खालील लिंक वर क्लीक करा आणि तुमच्या मोबाईल वर डाउनलोड करा

खालील लाला बटन वर क्लीक करा

इथे क्लीक करा

11 thoughts on “नुकसान भरपाई यादी

    1. सर खरीप पिकवमा२०१९_२०मधिलदुसरीयादि,_सर उसमानाबाद जिलह तफकत,25%दिलेलाआहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp_footer(); ?>