जर तलाठ्यानी हे नाही केला तर होणार कार्यवाही

प्रति,सर्व जिल्हाधिकारी. विषय :- तलाठी सज्जावरील तलाठ्यांच्या उपस्थितीबाबत. महोदय, जनतेस आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी तलाठी…

wp_footer(); ?>