Gas Subsidy Updat 200 रु सबसिडी मिळणार

केन्द्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्याबद्दल आणि…

शेतकऱ्यांना मिळणार 2000 हजार रु

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २०.०५.२०२२ रोजी…

पिवळे राशन कार्ड मिळणार

प्रस्तावना:- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंगलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १फेब्रुवारी, २०१४ पासून सुरु करण्यात आली…

दुकान, व्यवसायासाठी १ लाख रू. कर्ज योजना असा भरा फॉर्म | VJNT, SBC Loan Scheme Maharashtra 2022

प्रस्तावना :- वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राज्यातील विमुक्का जाती, भटक्या जमाती…

थेट बँक खात्यात पैसे जमा होणार 23 जिल्ह्यातील शेतकरी पात्र 1हजार 35 कोटी मंजूर फेब्रुवारी 2022

प्रस्तावनाः ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ या कालागधीत झालेल्या अतिगृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात निधीच्या (SERF) दराने…

Covid 19 मुळे मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांना Rs.50,000/- अनुदान ? GR पहा

ज्ञापन :- अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना असे कळविण्याचे मला निदेश आहेत की, वर नमूद दिनांक…

तुमचे रेशन बंद होईल लवकर हे काम करून घ्या

:- सूचनापत्र :- सर्व शिधावाटपधारकांच्या निदर्शनास आणण्यात येते की. केंद्र शासनाच्या अन्न मंत्रालयाच्या दिनांक २४ सप्टेंबर,…

मिळणार साड्या | Angnvadi New GR December 2021

प्रस्तावना पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत पोषण अभियानांतर्गत राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमधील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका…

पाणी शोधण्याची पद्धत आता मोबाईल वर पहा

पाणी शोधण्याची पद्धत आता मोबाईल वर पहा बंधू आणि भगिनींनो आज आपण काही पाणी शोधण्याची पद्धत…