Ghrkul घरकूल योजने 2 लाख रुपये अनुदान / असा करा अर्ज / फक्त हे पात्र

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम नोंदणीकृत बांधकाम Ghrkul कामगारांना कामगार कल्याणकारी मंडळ कडून आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत घर खरेदी किंवा घर बांधणी करता बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जावरील रुपये सहा लाख पर्यंत व्याजाची रक्कम अथवा रक्कम रुपये दोन लाख इतके अनुदान दिले जाते.

या योजनेचा फॉर्म कसा भरायचा आणि लागणारी कागदपत्रे यांची संपूर्ण माहिती सांगणार आहे तरी

चला सुरुवात करू महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कडून नोंदणीकृत बांधकाम कामगार लागत खरेदी किंवा घर बांधणी करता बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जावरील रुपये सहा लक्ष पऱ्यांच्या व्याजाची रक्कम अथवा रक्कम रुपये दोन लक्षात अनुदान

फॉर्म कसा भरायचा

आपण पाहूया त्याठिकाणी अर्जदारास तपशील नोंदणी दिनांक या ठिकाणी आपण कामगार कल्याणकारी मंडळ आकडे ज्या तारखेला नोंदणी केली आहे ती नोंदणी दिनांक या ठिकाणी लिहा नूतनीकरणाच्या आपला ओळखपत्राचा नूतनीकरण आहे आपण ज्या दिवशी सदर योजनेचा फॉर्म भरणार हा या ठिकाणी या ठिकाणी आपला नोंदणी क्रमांक लिहा या ठिकाणी आपला बारा अंकी आधार कार्ड क्रमांक लिहा त्यानंतर पहा अर्जदाराचा बांधकाम कामगारांचे खाते हे मुख्यत्वेकरून राष्ट्रीयीकृत बँकेत मध्ये असणे गरजेचे आहे बँकेचा आयएफसी कोड लिहा बँकेचे बँकेच्या शाखेचे नाव संपूर्ण पत्ता या ठिकाणी या ठिकाणी आपला खाते क्रमांक नमूद करा त्यानंतर पहा या ठिकाणी कर्जाची रक्कम लिहा या ठिकाणी लिहा त्याठिकाणी आपल्या कडून कर्ज घेतलेले आहे

अर्ज

त्या बँकेचे नाव आणि त्यानंतर या ठिकाणी कर्जाचा कालावधी नंतर फार महत्त्वाचे या सोबत लागणारी कागदपत्रे पहा एक नंबर राष्ट्रीयीकृत बँकेत कर्ज घेतल्याचा पुरावा दोन नंबर पती आणि पत्नीच्या नावावर करून दिल्याचा पुरावा तीन नंबर पहा पती किंवा पत्नी चे नाव आधार नसल्याचे शपथपत्र त्या नंबर पहा Ghrkul

राष्ट्रीय बँकेकडून सहा लाख रुपयांचे व्याज प्रमाणपत्र आणि पाच नंबर सेल्फ देक्लारेशन म्हणजेच स्वतःच्या हमीपत्र आपणास हा फार्म असल्यास बॉक्समध्ये मिळाले आहे त्यावर क्लिक करुन आपण डाऊनलोड करु शकता

ही पण बातमी वाचा आनंदाची बातमी | या योजनेचे 4 महिन्याचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार | 276 कोटी मंजूर

आणि अर्ज तुम्हाल इथे जमा करावे लागले
तुमच्या जिल्हेचे ठिकाणी
कार्यालय

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.जमा करावे लागले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *