जोरदार पाऊस पंजाबराव डख

पंजाब डख  सोमवार दि.17 पासून राज्यात सुर्यदर्शन होउन दिवसा उन्हाचा पारा वाढेल रात्री थंडी.

मुबंई नाशिक धूळे नंदूरबार जळगाव 22,23,जानेवारी ढगाळ वातावरण राहून धुके पडणार

15,16, जानेवारी राज्यात ढगाळ वातावरण राहील.

माहितीस्तव – राज्यात 17 जानेवारी ते 25 जानेवारी हवामान कोरडे राहणार आहे पण दिवसा उन्हाचा पारा वाढण्यास सुरवात होइल रात्री थंडी व धुके राहील . व दि 22,23 जानेवारी ला मुंबई नाशिक धूळे नंदुरबार जळगाव ढगाळ वातावरण राहून धुके चे प्रमाण जास्त राहील स्वःतच्या पिकाची काळजी घ्यावी .

अचानक वातावरणात बदल झाला तर मेसेज दिला जाईल .

शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की, वेळ ,ठिकाण ,बदलते माहीत असावे.

नाव : पंजाब डख

हवामान अभ्यासक
मु.पो. गुगळी धामणगाव ता . सेलू जि. परभणी 431503 (मराठवाडा)*
*दि.15/1/2022*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *