Post Office Bajaj insurance / फक्त 396 मध्ये 10 लाखाचा विमा, पोस्ट ऑफिस योजना

भारतीय डाक, पुणे विभागाच्या Post Office Bajaj insurance

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेमार्फत बजाज आलियान्झ ची

कॅशलेस अपघाती विमा पॉलिसी.

योजनेचा लाभ खालील प्रमाणे

 

अर्ज करणे साठी

🖕🖕🖕🖕🖕

रु.10 लाख

रु.10 लाख

रु.10 लाख

रु.60 हजार

(हान)

● अपघाती मृत्यू

● कायमस्वरूपी अपंगत्व

* कायमस्वरूपी अंशत: अपंगत्व

* अपघातमुळे अंतर्गत रुग्ण दवाखाना

खर्च कॅशलेस

 

 

योजनेचा लाभ खालील प्रमाणे

रु.10 लाख

रु.10 लाख

रु.10 लाख

रु.60 हजार

हॉस्पिटल

● अपघाती मृत्यू

● कायमस्वरूपी अपंगत्व

* कायमस्वरूपी अंशत: अपंगत्व

* अपघातमुळे अंतर्गत रुग्ण दवाखाना

खर्च कॅशलेस

* अपघातमुळे बाह्यरुग्ण दवाखाना

खर्च कॅशलेस

* दवाखान्यात ऍडमिट असेपर्यंत प्रतिदिन

● मुलांचा शैक्षणिक खर्च

* कुटुंबासाठी दवाखाना प्रवास खर्च

 

दवाखान्यात ऍडमिट असेपर्यंत प्रतिदिन रु. 1000/-

रु.1 लाख

● मुलांचा शैक्षणिक वर्च

● कुटुंबासाठी दवाखाना प्रवास खर्च

● अंत्य संस्कारासाठी लागणारा खर्च

Post Office Bajaj insurance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *