घरकुल नविन GR 2021 || Gharkul Scheme || PM Awas Yojana In maharashtra

शासन निर्णय:- प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) अनुसूचित जाती घटकांतर्गत केंद्र शासनाने वितरीत केलेला रान…

आता यांना मिळणार घरकुल

प्रस्तावना- केंद्र शासनाने इंदिरा आवास योजनेचे रूपांतर प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण मध्ये केले असून राज्यात या…

घरकूल योजने साठी निधी मंजूर / थेट बँक खात्यात

प्रस्तावना:- आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शबरी आदिवासी घरकूल योजनेतून (home skim) अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना पक्के घरकूल…

खुशखबर! या तारखी पर्यंत सर्वांना मिळणार घर / प्रधान मंत्री आवास योजना / घरकुल योजना / घरकुल यादी

मित्रांनो मोदी सरकारची मोठी घोषणा 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सर्वांना मिळणार घर मित्रांनो मोदी सरकार कडून…