जिल्हेवाईज यादी आली यांना मिळणारा घरकूल

शासन निर्णय:- आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित…

जागेसहीत घरकूल मिळणार

प्रस्तावना इंदिरा आवास योजना १९८९ पासून डिसेंबर, १९९५ अखेरपर्यंत जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात…

घरकूल योजनेसाठी निधी मंजूर

घरकुल। प्रधानमंत्री आवास योजना योजने साठी निधी मंजूर झाला आहे पण कोणाला मिळणार आणि यादी कशी…

घरकूल योजने साठी निधी मंजूर / थेट बँक खात्यात

प्रस्तावना:- आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शबरी आदिवासी घरकूल योजनेतून (home skim) अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना पक्के घरकूल…

खुशखबर! या तारखी पर्यंत सर्वांना मिळणार घर / प्रधान मंत्री आवास योजना / घरकुल योजना / घरकुल यादी

मित्रांनो मोदी सरकारची मोठी घोषणा 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सर्वांना मिळणार घर मित्रांनो मोदी सरकार कडून…

wp_footer(); ?>