जिल्हेवाईज यादी आली यांना मिळणारा घरकूल

शासन निर्णय:- आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित…

जागेसहीत घरकूल मिळणार

प्रस्तावना इंदिरा आवास योजना १९८९ पासून डिसेंबर, १९९५ अखेरपर्यंत जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात…

आता पर्यंत तुम्ही PM Awas घरकूल योजनेचा लाभ घेतला नसेल तर आता होणार हजारो/ लाखोंचा फायदा

नमस्कार मित्रांनो तुम्ही आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेचा लाभ घेतला नसेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.…

wp_footer(); ?>