बँक खात्यात पैसे येण्यास सुरुवात ठाकरे सरकार पॅकेज

ठाकरे सरकारन लॉकडाऊन मध्ये पॅकेज जाहीर केल होतो आता ते पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होण्यास…

wp_footer(); ?>